Firma w ofercie posiada usługi w zakresie:

  •  nawierzchnie drogowe asfaltowe, tłuczniowe, bruki,
  •  oznakowanie poziome i pionowe ( w tym nawierzchnie z żywicy epoksydowej dowolnego koloru),
  •  sporządzanie projektów budowlanych branży drogowej,
  •  realizacja projektów typu "Projektuj i buduj",
  •  roboty ziemne,
  •  roboty ogólnobudowlane,
  •  wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
  •  roboty wyburzeniowe,